Søg

"" gave 136 results

Forretningsidé

“Peab er en bygge- og anlægsvirksomhed, hvis fornemmeste ledestjerne er total kvalitet i alle led af byggeprocessen. Gennem nytænkning kombineret med solid e faglige kompetencer, skal vi gøre kundens interesse til vores og dermed altid bygge for fremtiden.”

Vision

Vi opbygger fremtidens bæredygtige samfund gennem engagement og konstant udvikling. Tre strategiske mål skal føre os dertil.

Vejservice

Vi har gennem mange år oparbejdet en stor ekspertise inden for vejmarkering og afstribning, afspærring og skiltning

Asfaltfabrik - produktion af asfalt

Produktion og levering af varmblandet asfalt til alle formål. Vi udlægger asfalt på veje, motorveje og pladser samt specialasfalttyper til brobelægninger, industrigulve og p-dæk, der stiller høje krav til belægningens styrke.

Industrigulve

Confalt er en fugefri belægning, der kombinerer den høje styrke i den cementbaserede Confalt-mørtel med fleksibiliteten i den åbne asfalt.

Peab styrker sin lokale tilstedeværelse i Norden

Fra i dag, den 1. april, vil Peab have 1.700 nye medarbejdere. Gennem aftalen med finske YIT og opkøbet af YIT’s asfalt – og råstofvirksomhed udvider Peab sine aktiviteter, primært i Finland og Norge. Derudover vil Danmark blive et nyt land i Peab-koncernen.

Sportsbelægninger

PEAB tilbyder at udføre denne type opgaver, som omfatter asfalt drænende bærelag og Slidlag. Vi udfører asfalt drænende underlag til mange forskellige sportsbelægninger: Tennisbaner Paddelbane Atletikbaner Løbebaner

Vejservice

Vi har gennem mange år oparbejdet en stor ekspertise inden for vejmarkering og afstribning, afspærring og skiltning

Kvalitet, miljø og arbejdsmiljø

Vi kan ikke undvære vejene... - Men vi kan beslutte os for at afsætte ressourcer, tilpasse materialer og udformning, så vi tilgodeser både klima, miljø, trafikanter og de mennesker, der bor tæt på vejene, bedst muligt. Derfor har Kvalitet, klima, miljø og arbejdsmiljø høj prioritet i Peab. Vi stræber efter at leve op til vores samfundsansva...

Fuger

PEAB tilbyder at udføre denne type opgaver, som omfatter bitumen, stenfyldte og to komponent fuger. Bitumenfuger består af en fleksibel, bitumenbaseret fugemasse, som indeholder polymer, og dermed tåler store bevægelser. Bitumenfuger anvendes på broer for at tætne asfalten mod brokonstruktionen og hindre vandgennemtrængning. Fugen udføres ved ka...

Ergonomien under lup

På initiativ fra Peab-koncernen blev der i uge 35 afholdt den årlige arbejdsmiljøuge i Peab Asfalt i Danmark. Med ergonomi som overordnet tema for hele koncernen havde de enkelte lande selv mulighed for at bestemme ugens egentlige indhold, og hos Peab Asfalt i Danmark faldt emnet i god jord.

Miljø

Vi kan ikke undvære vejene... Men vi kan beslutte os for at afsætte ressourcer, tilpasse materialer og udformning, så vi tilgodeser både miljø, trafkanter og de mennesker, der bor tæt på vejene, bedst muligt. Derfor skal vi også være bevidste om, at de miljøforbedrende belægninger, vil stille større krav til vedligeholdelse i fremtiden. Læs...

Vejregler

Her finder du vejregler for skiltning af vejarbejde. Linket indeholder afmærkning af vejarbejder, tegninger og beskyttelsesniveauer.

Jobs

En lokal samfundsbygger Vi er en lokal bygge- og anlægsvirksomhed Vi er 14.000 medarbejdere, fordelt i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Vi er unikke, fordi vi er organiseret i fire arbejdsområder, som gennem samarbejde sikrer, at vi i så høj grad som muligt udnytter lokale ressourcer i form af eget personale, egne råmaterialer og egne...

Herning - Holstebro motorvej

Vi asfalterer den nye motorvej i det vestlige Danmark, som forbinder byerne Herning og Holstebro.

Peab - en lokal samfundsbygger

Peab er den lokale bygge- og anlægsvirksomhed med den store virksomheds ressourcer. Vi er 16.000 medarbejdere, fordelt i Sverige, Danmark, Norge og Finland og er unikke, fordi vi er organiseret i fire arbejdsområder, som gennem vores samarbejde sikrer, at vi i så høj grad som muligt udnytter lokale ressourcer.

Asfalthåndværker

- hurtig udrykning til mindre asfaltopgaver

Salg og kundeservice

Peab Asfalt A/S Nørreskov Bakke 1 8600 Silkeborg Tlf.: +45 8722 1500 info@peabasfalt.dk CVR-nr. 18 29 85 03 Telefontid Mandag - torsdag: 08.00 - 15:30 Fredag: 08:00 - 15:00

ECO asfalt

Du er velkommen til at sende nedenstående formular, hvis du har spørgsmål, ønsker pris på asfaltering eller hvis du ønsker kontakt for rådgivning om mere komplekse projekter.

template
template
template

template

template

template

template

We use cookies on our site.