Striber og vejmarkering

Vejmarkering og opstribning er metoder til at markere vejens forløb, kørebanens opdeling, vigepligt, hastighedsgrænser og andre informationer, som er relevante for trafikanterne. Vejmarkering og opstribning kan udføres med forskellige materialer, såsom maling, termoplast, koldplast, tape eller præfabrikerede elementer. Vejmarkering og opstribning skal være synlige, holdbare, skridsikre og reflekterende.

Vejmarkering og opstribning af veje og motorveje er underlagt vejregler og standarder, som fastsætter kravene til design, dimensioner, farver, placering og vedligeholdelse af de forskellige typer af markeringer. Nogle af de mest almindelige typer af vejmarkering og opstribning er:

  • Langsgående striber: Disse bruges til at opdele kørebanen i vognbaner, kørespor, cykelstier, nødspor, mm. De kan være kontinuerlige, afbrudte eller kombinerede.
  • Tværgående striber: Disse bruges til at markere stoplinjer, fodgængerfelter, cykelovergange, spærreflader, mm. De kan være lige, skrå eller buede.
  • Symboler: Disse bruges til at angive vigepligt, hastighedsgrænser, parkeringspladser, handicappladser, busstoppesteder, mm. De kan være tal, bogstaver, pile, figurer eller tegn.
  • Kantlinjer: Disse bruges til at markere vejens yderkant, midterrabat, midterhelle, rundkørsel, mm. De kan være hvide, gule eller røde.

Vejmarkering og opstribning af veje og motorveje er en specialiseret opgave, som kræver erfaring og kompetence. Derfor er det vigtigt at vælge en pålidelig og professionel leverandør, som kan udføre arbejdet i overensstemmelse med gældende regler og standarder. Peab er en af de førende aktører på markedet, som tilbyder vejmarkering og opstribning som en del af deres service inden for asfalt og vejmarkering.

PEAB Lejebetingelser.pdf

Cookies

Vores hjemmeside indeholder cookies. En cookie er et lille stykke data (tekstfil), som et websted - når det besøges af en bruger - beder din browser om at gemme på din enhed for at huske oplysninger om dig, såsom din sprogindstilling eller loginoplysninger.

Disse cookies sættes af os og kaldes førstepartscookies. Vi bruger også tredjepartscookies - som er cookies fra et andet domæne end domænet på det websted, du besøger - til vores annoncerings- og marketingindsats. Mere specifikt bruger vi cookies og andre sporingsteknikker til følgende formål:

  • Helt nødvendige cookies
  • Ydelsescookies
  • Funktionelle cookies

Ifølge lov om elektronisk kommunikation skal alle, der besøger en hjemmeside med cookies, informeres om, at hjemmesiden indeholder cookies, og hvad cookies bruges til.
Den besøgende skal også give samtykke til brugen af ​​cookies.

Se hvilke cookies der bruges og skift cookie-indstillinger.