Kampagner

Hvert år afholder vi en arbejdsmiljøkampagne for at øge opmærksomheden om sikkerhed og sundhed på vores arbejdspladser.

Vi er overbevist om at arbejdsmiljøkampagner spiller en afgørende rolle i at skabe sikkert og sund arbejdsplads.

Pas på den jeg elsker - 2024

24. april 2024 udkommer Asfaltindustriens og 3F nye arbejdsmiljøkampagne. Her siger vi til de danske bilister: "Pas på den jeg elsker". Bilisterne kører alt for hurtigt ved vejarbejder og sætter deres eget og vejarbejdernes liv på spil - for at spare et par minutter.

Pas på hinanden - 2023

Temaet for årets kampagne er "Pas på hinanden". Formålet med kampagen er at styrke dialogen mellem entrepriseledere, formænd, og de, der arbejder på vejene med de mange forskellige opgaver.

AI-arbejdsmiljøkampagne 2022

Formålet med kampagnen er dialog mellem ledere og medarbejde i Peab for at styrke sundshed s og sikkerhedsmæssigt mellem planlægning og udførsel af arbejdet. Sunde og raske medarbejder er en forudsætning for en vellykket opgave… Vi vil være en attraktiv arbejdsplads for alle…

Pas på dig selv - 2021

Peab Asfalt gennemfører igen en kampagne sammen med Asfaltindustrien og 3F i 2021. Kampagnen skal være med til at sætte fokus på forebyggelse af ulykker, nedslidning, ergonomi og meget mere.

Pas på dig selv - 2020

Peab Asfalt gennemfører sammen med Asfaltindustrien og 3F i 2020 en arbejdsmiljøkampagne under sloganet "Pas på dig selv". Formålet med kampagnen er at forebygge ulykker og nedslidning. Kampagnen skal hjælpe os med at huske det, vi godt ved, nemlig at bruge vores krop på en fornuftig måde, når vi arbejder.

Pas på min far - 2019

Asfaltindustrien relancerede i 2018 kampagnen "Pas på min far" i et nyt design. Kampagnen viste sig at have en positiv effekt. Kampagnen vil derfor igen sætte fokus på nedsættelse af hastigheden ved vejarbejder samt opfordre billister til at vise respekt for de mennesker, der hver dag passer deres arbejde på vores veje og dermed tæt på trafikken.

Pas på min far - 2018

Kampagnen vil derfor igen sætte fokus på nedsættelse af hastigheden ved vejarbejder samt opfordre billister til at vise respekt for de mennesker, der hver dag passer deres arbejde på vores veje og dermed tæt på trafikken.

Skiltning af vejarbejde -2017

Beskyttelsesniveauerne blev indført i bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejde i 2013 og findes i bekendtgørelsens bilag 4. Der er 8 beskyttelsesniveauer i alt og det fremgår af bekendtgørelsen, at et vejarbejde skal have ét eller flere beskyttelsesniveauer som sammen med hastighedsnedsættelse udgør sikkerheden for den, der arbejder på vejen.

Skiltning af vejarbejde - 2016

Asfaltindustrien og 3F's årlige arbejdsmiljøkampagne består i 2016 af 6 plakater med hvert sit arbejdsmiljøtema. Temaerne er valgt af en gruppe bestående asfaltarbejdere, formænd, entrepriseledere og arbejdsmiljøchefer fra Arkil A/S, Colas Danmark A/S, Lemminkäinen A/S, Munck Asfalt A/S, NCC Industry A/S og Pankas A/S.

Cookies

Vores hjemmeside indeholder cookies. En cookie er et lille stykke data (tekstfil), som et websted - når det besøges af en bruger - beder din browser om at gemme på din enhed for at huske oplysninger om dig, såsom din sprogindstilling eller loginoplysninger.

Disse cookies sættes af os og kaldes førstepartscookies. Vi bruger også tredjepartscookies - som er cookies fra et andet domæne end domænet på det websted, du besøger - til vores annoncerings- og marketingindsats. Mere specifikt bruger vi cookies og andre sporingsteknikker til følgende formål:

  • Helt nødvendige cookies
  • Ydelsescookies
  • Funktionelle cookies

Ifølge lov om elektronisk kommunikation skal alle, der besøger en hjemmeside med cookies, informeres om, at hjemmesiden indeholder cookies, og hvad cookies bruges til.
Den besøgende skal også give samtykke til brugen af ​​cookies.

Se hvilke cookies der bruges og skift cookie-indstillinger.