Fakturering

Kære leverandør,

Peab Asfalt arbejder konstant på at effektivisere vores forretningsprocesser til glæde for både os og vores samarbejdspartnere. For at sikre en hurtig behandling af jeres faktura anbefales det at læse hele nedenstående stykke, idet vi skelner mellem fakturatyperne.

Fakturering til Peab Asfalt:

Generelt anbefales det at sende den elektronisk via vores EAN-nummer: 5790002263774 (format OIOUBL eller OIOXML)

Alternativt hertil kan den sendes i pdf-format via adressen peabasfalt.danmark@bscs.basware.com

Der må kun være en faktura i hver pdf-fil, men eventuelle bilag skal være i samme pdf-fil som selve fakturaen. Der må gerne være flere pdf-filer i samme mail.

På alle fakturaer skal der stå mindst én af følgende oplysninger:

  • Projektnummer
  • Maskinnummer
  • Initialer på den person, der bestiller varen


Initialer skal oplyses af vores medarbejder ved bestilling. Hvis initialer ikke er påført den fremsendte faktura, vil den blive afvist, og dermed ikke betalt. Samtidig bortfalder de betalingsbetingelser, der er angivet på den afviste faktura. Forfaldsdagen beregnes fra den dato, hvor vi modtager den nye faktura. Bemærk, at Peab Asfalt ikke vil betale renter, hvis en faktura afvises på grund af manglende oplysninger.

Vigtigt:

Såfremt der måtte være spørgsmål til ovenstående, kan disse rettes til Mads Rasmussen på mail mads.f.rasmussen@peabasfalt.dk eller Marianne Overgaard på mail marianne.b.overgaard@peabasfalt.dk

Vi ser frem til et godt samarbejde med jer som leverandør.

Med venlig hilsen

Peab Asfalt A/S

CVRnr.: 18298503

EORI-nummer:DK18298503