Persondata

Peabs håndtering af personoplysninger

I Peab kan du være sikker på, at vi behandler dine personoplysninger på en sikker og lovlig måde. Vi ønsker at være så åbne og gennemsigtige som muligt om, hvordan vi indsamler og på anden måde behandler dine personoplysninger.

På denne side findes generel information om, hvordan Peab behandler personoplysninger. "Peab", "vi", "vores" og "os" henviser til alle selskaber i Peab-koncernen.

Nederst på siden finder du mere detaljerede oplysninger om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du kommer i kontakt med os i forskellige situationer.

Peab værner om dit privatliv, og vi stræber altid efter at beskytte dine personlige data på den bedst mulige måde og overholde alle gældende love og regler for databeskyttelse.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at gøre nogen af dine rettigheder gældende i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os pr. post til: Peab AB, Att.: Peab Data Protection Coordinator, Margretetorpsvägen 84, 269 73 Förslöv, Sverige. Du kan også kontakte os via e-mail på gdpr@peab.se.

 

Hvem er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger?

Forskellige selskaber i Peab-koncernen er ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger. Hvilken Peab-virksomhed, der er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i en bestemt situation, afhænger af, hvordan du kom i kontakt med Peab, og hvad behandlingen vedrører. For at læse mere om, hvilket Peab-selskab, der er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, henvises du til de mere detaljerede oplysninger nedenfor.

 

Hvilke personoplysninger behandler vi om dig?

Peab indsamler personoplysninger om dig, f.eks. når du tilmelder dig et nyhedsbrev på Peabs hjemmeside, udfylder en interessetilkendegivelse i et af Peabs boligprojekter, deltager i forskellige salgsaktiviteter, messer og arrangementer, når du kontakter Peabs omstillingsbord eller kontakter os via en af vores kontaktformularer.

Peab behandler kun de personoplysninger, der er nødvendige for at opfylde visse specifikke formål, hvilket betyder, at Peab behandler forskellige personoplysninger i forskellige situationer. Eksempler på personoplysninger, som Peab behandler, kan være navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse, fødselsdato og/eller andre oplysninger, som du har givet os, eller som på anden måde er nødvendige for, at vi kan opfylde vores forpligtelser eller drive vores forretning.

 

Hvorfor og på hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger?

Peab behandler dine personoplysninger til forskellige formål i forskellige situationer. Primært for at opfylde vores forpligtelser, for at yde god service og velfungerende, effektive og enkle tjenester.

For at Peab kan behandle dine data, skal der være et retsgrundlag for behandlingen. Det betyder, at for at vores behandling er lovlig, kræves det f.eks., at den er nødvendig for at opfylde en aftale med dig eller nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse. Behandling af dine personoplysninger kan også være baseret på en interesseafvejning, hvor vi har vurderet, at vores interesse i behandlingen af dine personoplysninger vejer tungere end dine interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder. I nogle tilfælde kan Peab have brug for dit samtykke til at behandle dine personoplysninger. Når du giver dit samtykke i disse tilfælde, vil du altid modtage klare og utvetydige oplysninger om, hvad du giver samtykke til, og hvordan du skal forholde dig for at trække dit samtykke tilbage.

Du kan læse mere om de formål, hvortil Peab behandler dine personoplysninger, og hvilket retsgrundlag Peab har for hver behandling af personoplysninger i de mere detaljerede oplysninger nedenfor.

 

Hvem har adgang til dine personoplysninger?

Dine personoplysninger behandles som udgangspunkt kun af Peab. I visse situationer, når det er nødvendigt, deler vi dine personoplysninger med parter, der behandler personoplysningerne som dataansvarlige.

Vi deler også dine personoplysninger med vores it-leverandører, som behandler dine personoplysninger på vegne af os i vores egenskab af databehandler. Vores IT-leverandører behandler kun dine personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner for at opfylde deres forpligtelser over for os.

 

Hvor længe opbevares dine data?

Peab gemmer dine data, så længe det er nødvendigt med hensyn til de formål, hvortil vi indsamlede dem, eller i den tid, vi er forpligtet til at gøre det ved lov, regulering eller regeringsbeslutning eller på anden måde ved branchepraksis.

 

Dine rettigheder

Du har visse rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger. De fleste af dine rettigheder i henhold til GDPR er angivet nedenfor. Hvilke rettigheder, der gælder for dig, afhænger af den konkrete behandling af personoplysninger. For information om dine rettigheder i forbindelse med en specifik behandling, se venligst de mere detaljerede oplysninger nedenfor.

 

Ret til at trække samtykke tilbage

Hvis du har givet dit samtykke til en bestemt behandling af dine personoplysninger, kan du til enhver tid trække hele eller dele af dit samtykke tilbage.

 

Ret til indsigt

Du har ret til at modtage bekræftelse på, om vi behandler dine personoplysninger, og i så fald har du ret til at modtage oplysninger om, hvordan personoplysningerne behandles (f.eks. oplysninger om formålet med behandlingen og de kategorier af personoplysninger, der behandles). Du har også ret til at modtage en kopi af de personoplysninger, vi behandler.

 

Ret til berigtigelse og ret til at gøre indsigelse mod behandling

Du har ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet uden unødig forsinkelse og til at få ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort (f.eks. hvis du har ændret dit telefonnummer). Du kan også til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger, der er baseret på en interesseafvejning.

 

Ret til sletning og ret til begrænsning af behandling

Under visse omstændigheder har du ret til at anmode om, at dine personoplysninger slettes. Sådanne betingelser foreligger f.eks., hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller behandlet, eller hvis personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt. Du har også ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, f.eks. hvis du mener, at vi behandler unøjagtige personoplysninger. I dette tilfælde kan vi begrænse vores behandling i løbet af vores verifikation af, om personoplysningerne er forkerte eller ej.

 

Ret til at klage

Du har ret til at klage over vores behandling af dine personoplysninger til den kompetente tilsynsmyndighed. En sådan klage indgives fortrinsvis til myndigheden i det medlemsland inden for EU/EØS, hvor du har din sædvanlige bopæl, hvor du arbejder, eller hvor en overtrædelse af gældende databeskyttelseslove og -regler påstås at have fundet sted. Den kompetente tilsynsmyndighed i Sverige er den svenske databeskyttelsesmyndighed.

Cookies

Vores hjemmeside indeholder cookies. En cookie er et lille stykke data (tekstfil), som et websted - når det besøges af en bruger - beder din browser om at gemme på din enhed for at huske oplysninger om dig, såsom din sprogindstilling eller loginoplysninger.

Disse cookies sættes af os og kaldes førstepartscookies. Vi bruger også tredjepartscookies - som er cookies fra et andet domæne end domænet på det websted, du besøger - til vores annoncerings- og marketingindsats. Mere specifikt bruger vi cookies og andre sporingsteknikker til følgende formål:

  • Helt nødvendige cookies
  • Ydelsescookies
  • Funktionelle cookies

Ifølge lov om elektronisk kommunikation skal alle, der besøger en hjemmeside med cookies, informeres om, at hjemmesiden indeholder cookies, og hvad cookies bruges til.
Den besøgende skal også give samtykke til brugen af ​​cookies.

Se hvilke cookies der bruges og skift cookie-indstillinger.