Samfundsansvar

For at sikre konstant værdiskabelse arbejder Peab med både lang- og kortsigtede målsætninger. Med hensyn til sidstnævnte har vi fire strategiske målområder inden for blandt andet kundetilfredshed, medarbejdertrivsel samt socialt ansvar i forhold til både ansættelsesforhold, lokalmiljø samt klima.

Peab Asfalt og FN’s Verdensmål

Derudover anvender Peab Asfalt FN’s verdensmål til at sikre, at vores indsats inden for bæredygtighed og social ansvarlighed stemmer overens med de områder, hvor vi har den største påvirkning og indflydelse gennem vores værdikæde.

På den baggrund har vi udvalgt nedenstående verdensmål, som de mest centrale for vores arbejde.

Verdensmål 5

I Peab Asfalt respekterer vi menneskers lige værdi, og har derfor et mål om lige rekruttering. Dette betyder, at andelen af kvinder i nyrekruttering til kernekompetencer, såsom produktion, produktionsstyring- og support, altid bør overstige andelen af kvinder, der har afsluttet deres uddannelse på relevante uddannelsesmarkeder.

Verdensmål 8

I Peab Asfalt er et sikkert arbejdsmiljø, (gode forhold i forsyningskæden og unges vej ind i arbejdslivet) højt prioriteret. Vi ønsker at være det oplagte valg for dem, der gerne vil arbejde i vores branche, hvorfor vi har fokus på at skabe sunde og trygge rammer for vores medarbejdere. Arbejdsmiljø er på dagsorden på alle ledelsesmøder.

Verdensmål 9

I Peab vil vi være klimaneutrale senest i 2045, og vi tror på at innovation og teknologisk udvikling kan bidrage til løsningen af økonomiske såvel som klima- og miljømæssige udfordringer. Peab tager derfor del i forsøg med at udvikle alternativer til det fossile produkt bitumen, samt i et samarbejde med Volvo om at udvikle eldrevne køretøjer

Verdensmål 12

I Peab Asfalt har vi en målsætning om at blive 100 % ressource effektiv i 2040, og har derfor et stort fokus på ansvarligt forbrug af ressourcer og en bæredygtig produktion. Vi arbejder for at skabe en større grad af cirkularitet i vores produktion ved bl.a. tilsætte genbrugsasfalt i ny produktion.

Cookies

Vores hjemmeside indeholder cookies. En cookie er et lille stykke data (tekstfil), som et websted - når det besøges af en bruger - beder din browser om at gemme på din enhed for at huske oplysninger om dig, såsom din sprogindstilling eller loginoplysninger.

Disse cookies sættes af os og kaldes førstepartscookies. Vi bruger også tredjepartscookies - som er cookies fra et andet domæne end domænet på det websted, du besøger - til vores annoncerings- og marketingindsats. Mere specifikt bruger vi cookies og andre sporingsteknikker til følgende formål:

  • Helt nødvendige cookies
  • Ydelsescookies
  • Funktionelle cookies

Ifølge lov om elektronisk kommunikation skal alle, der besøger en hjemmeside med cookies, informeres om, at hjemmesiden indeholder cookies, og hvad cookies bruges til.
Den besøgende skal også give samtykke til brugen af ​​cookies.

Se hvilke cookies der bruges og skift cookie-indstillinger.