Dansk biogas har en nøglerolle for udviklingen af det danske vejnet

 

Som en af landets største asfalt- og belægningsvirksomheder har Peab Asfalt en finger med i spillet, når det danske vejnet udbygges og vedligeholdes eller når parkeringsanlæg, sportspladser og legepladser skal have ny belægning. Det er energitunge og ressourcekrævende arbejdsopgaver. Derfor har Peab Asfalt, som et led i en ambitiøs klimaindsats, stort fokus på, hvordan nye teknologier, genanvendelse og grønnere energiformer kan reducere klimabelastningen massivt.

Peab Asfalt har de senere år sat fart i store investeringer for at reducere klimabelastningen. Målet er klimaneutralitet i 2045, og vejen dertil går via målrettede indsatser i alle dele af forretningen. Herunder optimeret ressourceudnyttelse, øget fokus på genanvendelse, certificeret vindmøllestrøm og nyudviklet lavemissions asfalt, ECO-Asfalt, der markant reducerer udledningen fra asfalten.

De ambitiøse klimamålsætninger omfatter også biobaserede energiformer, der har et lavere samlet CO2-aftryk end fossil energi. Så i dag samarbejder Peab Asfalt med energiselskabet DCC Energi om leverancer af certificeret, danskproduceret biogas til den energitunge opgave med at forsyne fabrikkerne med energi til tørring af stenmaterialer.

Peab indførte allerede i 2021 certificeret biogas på flere af deres fabrikker, men har altså i 2023 indgået en aftale med DCC Energi om levering af biogas fra Frijsenborg Biogas. En aftale, der blandt andet blev indgået på baggrund af et besøg på Frijsenborg, hvor man fik en rundvisning og grundig indføring i de processer, som bioaffald skal igennem fra det ankommer på lastbiler til gassen sendes ud i gasnettet.

Turen til et af Danmarks største gårdbiogasanlæg viste, at biogas i dag produceres i så stor skala, at også en relativt energiintensiv virksomhed som Peab Asfalt kunne få gavn af biogassens klimafordele. Så i dag indkøber Peab Asfalt certificeret, dansk biogas hos DCC Energi, der bl.a. dækker hele produktionen af ECO-Asfalt. En innovativ type asfalt, udviklet af Peab Asfalt, der reducerer CO2-udledningen med 40 procent i gennemsnit.

Aftalen med DCC Energi betyder, at Peab Asfalt køber en mængde certificeret biogas, som modsvarer forbruget af fossil naturgas til flere af Peabs fabrikker. Da biogas er lavet af affaldsbiomasse, primært fra danske landbrug, reducerer biogas udledningen af drivhusgasser markant. Det i en grad, så certificeret biogas ifølge Energistyrelsen er klassificeret som CO2-neutralt. Samtidig omdanner de danske biogasanlæg i afgasningsprocessen landbrugsaffald, madaffald og andre organiske restprodukter til grøn gødning, der anvendes til at gøde nye fødevarer.

Læs mere om certificeret biogas på https://peabasfalt.dk/baeredygtighed/miljo/certificeret_biogas/

Cookies

Vores hjemmeside indeholder cookies. En cookie er et lille stykke data (tekstfil), som et websted - når det besøges af en bruger - beder din browser om at gemme på din enhed for at huske oplysninger om dig, såsom din sprogindstilling eller loginoplysninger.

Disse cookies sættes af os og kaldes førstepartscookies. Vi bruger også tredjepartscookies - som er cookies fra et andet domæne end domænet på det websted, du besøger - til vores annoncerings- og marketingindsats. Mere specifikt bruger vi cookies og andre sporingsteknikker til følgende formål:

  • Helt nødvendige cookies
  • Ydelsescookies
  • Funktionelle cookies

Ifølge lov om elektronisk kommunikation skal alle, der besøger en hjemmeside med cookies, informeres om, at hjemmesiden indeholder cookies, og hvad cookies bruges til.
Den besøgende skal også give samtykke til brugen af ​​cookies.

Se hvilke cookies der bruges og skift cookie-indstillinger.