Code of Conduct/adfærdskodeks

 

Vores Code of Conduct er baseret på Peabs kerneværdier, der guider os i alt, hvad vi gør. Peabs adfærdskodeks er, sammen med vores kerneværdier,  vores vigtigste styrende dokument. Det hjælper os med at træffe de rigtige beslutninger i hverdagen – beslutninger, der påvirker os alle, og som gør både vores arbejdsplads og verden omkring os lidt bedre. Det er sådan, vi tager ansvar.

Peab har underskrevet FN's Global Compact, og vores Code of Conduct afspejler de 10 principper inden for menneskerettigheder, arbejdsret, miljø og antikorruption. Principperne i adfærdskodekset er også baseret på FN's menneskerettighedserklæring, FN's mål for bæredygtig udvikling samt ILO's centrale konventioner om rettigheder på arbejdspladsen.

Gennem kodekset overholder Peab også de rettigheder, der præsenteres i OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder og FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder (UNGP), de generelle principper i de internationale menneskerettighedsforordninger og OECD's konvention om bekæmpelse af bestikkelse og dens anbefalinger

Vi kræver overholdelse af adfærdskodekset

Principperne i Code of Conduct overvåges løbende som en naturlig del af forretningen. Her har ledelse
og ledere på alle niveauer et særligt stort ansvar for at foregå med et godt eksempel. En medarbejder, der føler sig usikker på anvendelsen i sit daglige arbejde, kan få vejledning fra sin leder. 

Hos Peab arbejder vi derudover med systematisk træning og information om etik og antikorruption og er tydelige omkring, at krænkelser, uanset hvem der begår dem, fører til konsekvenser. Peab-medarbejdere skal slå alarm, hvis de har mistanke om noget, der overtræder adfærdskodekset eller lovgivningen. Peab giver flere muligheder for at rapportere formodede overtrædelser. Peabs medarbejdere refererer primært til deres nærmeste leder. Hvis dette af forskellige årsager ikke er hensigtsmæssigt, er det muligt at indberette anonymt via Peabs whistleblowersystem. Det er vigtigt at vide, at medarbejdere kan rapportere mistanke om forseelse og uetisk adfærd uden at blive udsat for negative konsekvenser.

Hvis en Peab-medarbejder ikke handler i overensstemmelse med adfærdskodekset, fører det til korrigerende handlinger.

Kort resumé af Peabs adfærdskodeks

Forretningsetik og principper

 • Vi overholder love og regler
 • Vi accepterer ikke korruption
 • Vi overholder konkurrencelovgivningen
 • Vi arbejder for at bekæmpe økonomisk kriminalitet

 

Menneskerettigheder og arbejdsvilkår

 • Vi prioriterer et sikkert arbejdsmiljø og sundhed
 • Vi fremmer ligebehandling og mangfoldighed
 • Vi accepterer ikke repressalier eller diskrimination
 • Vi accepterer ikke børnearbejde
 • Vi accepterer ikke tvangsarbejde eller forgældet arbejde
 • Vi forsvarer retten til foreningsfrihed
 • Vi går op i rimelige ansættelsesvilkår
 • Vi viser respekt for hinanden på sociale medier
 • Vi yder ingen politiske bidrag, og vores arbejdspladser er politisk neutrale
 • Vi giver medierne gennemsigtige og nøjagtige oplysninger.
 • Vi beskytter vores oplysninger

 

Miljø

 • Vi bekymrer os om klima og miljø
 • Vi arbejder på at reducere miljøpåvirkningen fra vores aktiviteter
 • Vi stiller krav til samarbejdspartnere

 

Værdikæde

 • Vi stiller krav i vores værdikæde

 

 

Cookies

Vores hjemmeside indeholder cookies. En cookie er et lille stykke data (tekstfil), som et websted - når det besøges af en bruger - beder din browser om at gemme på din enhed for at huske oplysninger om dig, såsom din sprogindstilling eller loginoplysninger.

Disse cookies sættes af os og kaldes førstepartscookies. Vi bruger også tredjepartscookies - som er cookies fra et andet domæne end domænet på det websted, du besøger - til vores annoncerings- og marketingindsats. Mere specifikt bruger vi cookies og andre sporingsteknikker til følgende formål:

 • Helt nødvendige cookies
 • Ydelsescookies
 • Funktionelle cookies

Ifølge lov om elektronisk kommunikation skal alle, der besøger en hjemmeside med cookies, informeres om, at hjemmesiden indeholder cookies, og hvad cookies bruges til.
Den besøgende skal også give samtykke til brugen af ​​cookies.

Se hvilke cookies der bruges og skift cookie-indstillinger.