Forretningsområde Anlæg

Forretningsområdet Anlæg bygger og vedligeholder veje, jernbaner og broer både på det lokale anlægsmarked og i større nordiske infrastrukturprojekter. Udfører også drift og vedligeholdelse af gader og veje.

Forretningsområdet Anlæg er en førende aktør i Sverige og med aktiviteter i Norge og Finland. Anlæg udfører jord- og rørledningsarbejde, bygger og vedligeholder veje, jernbaner, broer og anden infrastruktur og udfører fundamentarbejde.

Virksomheden er organiseret i geografiske regioner og de specialiserede produktområder.

  • Lokalt marked
  • Infrastruktur
  • Drift og vedligehold

Forretningsområdet er aktivt på lokale anlægsmarkeder med udførelse af jord- og rørledningsarbejde, fundering og opførelse af forskellige typer anlæg.

Inden for infrastrukturområdet og tung anlæg bygges veje, jernbaner, broer, tunneller og havne.

Anlæg tilvejebringer også drift og vedligeholdelse af statslige og kommunale vej- og gadenet, vedligeholdelse af parker og ekstern ejendomsadministration samt drift af VA-net. Inden for forretningsområdet foregår et betydeligt samarbejde på tværs af de regionale og nationale grænser for fælles udvikling og udveksling af kompetencer, projektstyring og for at skabe stordriftsfordele i større og komplekse projekter.