Brobelægninger

Peab tilbyder at udføre denne type opgaver, som omfatter fugtisolering, bære- og slidlagsbelægninger, bitumenfuger samt opstribning.

 

Fugtisolering:

 

Bitumenbaseret fugtisolering:

I tæt samarbejde med kompetente underentreprenører sørger vi for isolering af broer, tunneler og parkeringsdæk med udgangspunkt i de godkendte løsninger fra Vejdirektoratet.

Dette indebærer 2 lag Epoxy og et til to lag fuldsvejset bitumenmembran og div. inddækninger.

Fugtisolering1.jpg

Kunststofbaseret fugtisolering (type Va og Vc)

Kunststofbaseret fugtisolering er en vandtæt og stærk Acrylbaseret smørremembran.

Kunststofbaseret fugtisolering anvendes til beskyttelse af vejbroer, gangbro, parkeringsdæk og andre bygningsdele der afsluttes med asfalt / belægnings sten

Belægningen er hurtig at påfører og hærder hurtigt af, hvilket giver store fordele i stramme tidsplaner, dette gør at der hurtigt er klar til næste arbejdsgang efter udført fugtisolering.

IMG_0593.jpg

 

Brobelægning:

 

 

Drænkanal

Drænkanalerne opbygges og udlægges ovenpå fugtisoleringen for, at afdræne eventuelt nedsivende overfladevand

Drænkanalen udføres af 8/11 mm tørrede granitskærver, der omhyldes ensartet med 2 % epoxy type Nitroprime 118 (Bindemidler).

B-Drænkanal1.png

 

 

Åben asfaltbeton (ÅAB)

Anvendes som drænende belægning under beskyttelseslaget på broer og parkeringsdæk. Åben belægning med et højt hulrum.

Sikrer, at der ikke opstår damptryk under beskyttelseslaget, og at kondensvand og eventuelt gennemtrængende vand kan transporteres væk. Belægningen udlægges typisk i lagtykkelse på 20 mm.

 

B-Åben asfaltbeton ÅAB1.png

 

 

Asfaltbeton, modificeret (ABM)
ABM er en særlig tæt og stabil belægningstype, som hindrer vand i at trænge ned i konstruktionen. Den er derfor egnet som beskyttelses- og bærelag på broer og parkeringsdæk.
Findes i type a, b og c til hhv. utrafikerede, lettrafikerede og middel til tungt trafikerede arealer. Der tilsættes specialbindemiddel, når belægningen udsættes for særlig stor belastning eksempelvis tung, kanaliseret og/eller opbremsende trafik.

Belægningen udlægges typisk i lagtykkelser på 40-80 mm.

B-Asfaltbetin-ABM1.png

 

 

Skærvemastik til broer (SMA)

SMA udviklet til anvendelse på broer. Anvendes især på tungt trafikerede broer, hvor der ønskes en særligt stabil belægning med lang levetid. Belægningen har en grov overfladestruktur, der giver god friktion og minimerer vandopsprøjt. Bitumen i denne SMA har et højt indhold af elastomer polymer, hvilket giver høj sporkøringsresistent.

Belægningen udlægges typisk i lagtykkelser på 35-40 mm.

B-Asfaltbetin-ABM1.png

Asfaltbeton slidlag til broer (AB)

Asfaltbeton produceres med en relativ hård bitumen og er velegnet på let, middel og relativt tungt trafikerede broer.

Belægningen udlægges typisk i lagtykkelser på 25-40 mm.

IMG_6147.JPG

 

 

Bitumenfuger

Bitumenfuger består af en fleksibel, bitumenbaseret fugemasse, som indeholder polymer, og dermed tåler store bevægelser.

Bitumenfuger anvendes på broer for at tætne asfalten mod brokonstruktionen og hindre vandgennemtrængning. Fugen udføres ved kantbjælker, ved riste og brønde og ved reparationer af revner og samlinger.

Fugerne udføres ved opskæring med asfaltskæremaskine af asfalten mod betonkonstruktionen normalt i dimensionen 20 x 20 mm. Kanterne sandsvirpes med forsigtighed, herefter primes de lodrette kanterne og til sidst fyldes fugen op med smeltet varm fugemasse. 

Bitumenfuger giver en vandtæt belægning mellem asfalt og betonkanter.

B-Bitumenfuger1.jpg

 

 

Stenfyldte fuger
Stenfyldte fuger er fleksible og kan optage forskydninger og bevægelser
Fugerne udføres med bitumenfugemasse iblandet skærver af klippegranit og udføres typisk i standard bredder fra 0,2 - 0,3 m afhængig af broens bevægelse.

Fugen er velegnet til såvel nyanlæg som vedligeholdelsesopgaver og har en lang levetid.

En stenfyldte fuge er en stabil, fleksibel og vandtæt fuge som optager broens bevægelser i alle retninger.

 

B-Stenfyldtefuger1.jpg

 

 

Standarddetaljer:

Bitumenbaseret fugtisolering og brobelægninger.pdf

Kontakter

Peter Snog Nielsen

Afdelingschef - Specialafdeling Danmark

Kenn W. Borch

Afdelingsleder, Specialafdeling Øst, Sjælland

We use cookies on our site.