Brobelægninger

Peab tilbyder at udføre denne type opgaver, som omfatter fugtisolering, bære- og slidlagsbelægninger, bitumenfuger samt opstribning.

 

Fugtisolering:

 

 

Kunststofbaseret fugtisolering (type Va og Vc)

Kunststofbelægning er en vandtæt og stærk epoxy/acryl belægning, som har god vedhæftning til beton, stål m.m. Belægningen er en tyndlagsbelægning, som er elastisk og tåler store tryk- og trækpåvirkninger.

Kunststofbelægning anvendes til beskyttelse af mindre trafikerede vejbroer, gangbroer, parkeringsdæk, indkørselsramper, stålbroklapper, og mange andre bygningsdele, hvor der kræves god beskyttelse mod fugt påvirkninger.

Belægningen er hurtig hærdende og giver derved hurtig ibrugtagning.

 

IMG_0593.jpg

 

 

Bitumenbaseret fugtisolering (type I, IVa og IVc)

I tæt samarbejde med de største entreprenører i Danmark, sørger vi for isolering af broer og tunneller med udgangspunkt i de godkendte løsninger fra Vejdirektoratet.

Det vil sige opbygning med 2 lag epoxy, 2 lag fuldsvejste bitumenmembran og inddækninger. Løsninger der, alt efter anvendelse, kan beskyttes med beton eller asfalt. 

IMG_0580-1.jpgIMG_0514-1.jpg

 

 

 

Brobelægning:

 

 

Åben asfaltbeton (ÅAB)

Anvendes som drænende belægning under beskyttelseslaget på broer og parkeringsdæk. Åben belægning med et højt hulrum.

Sikrer, at der ikke opstår damptryk under beskyttelseslaget, og at kondensvand og eventuelt gennemtrængende vand kan transporteres væk. Belægningen udlægges typisk i lagtykkelse på 20 mm.

 

 

 

Asfaltbeton, modificeret (ABM)

ABM er en særlig tæt og stabil belægningstype, som hindrer vand i at trænge ned i konstruktionen. Den er derfor egnet som beskyttelses- og bærelag på broer og parkeringsdæk.
Findes i type a, b og c til hhv. utrafikerede, lettrafikerede og middel til tungt trafikerede arealer. Der tilsættes specialbindemiddel, når belægningen udsættes for særlig stor belastning eksempelvis tung, kanaliseret og/eller opbremsende trafik.

Belægningen udlægges typisk i lagtykkelser på 40-80 mm.

 

 

 

 

Skærvemastik til broer (SMA)

SMA udviklet til anvendelse på broer. Anvendes især på tungt trafikerede broer, hvor der ønskes en særligt stabil belægning med lang levetid. Belægningen har en grov overfladestruktur, der giver god friktion og minimerer vandopsprøjt. Bitumen i denne SMA har et højt indhold af elastomer polymer, hvilket giver høj sporkøringsresistent.

Belægningen udlægges typisk i lagtykkelser på 35-40 mm.

 

 

 

Asfaltbeton slidlag til broer (AB)

Asfaltbeton produceres med en relativ hård bitumen og er velegnet på let, middel og relativt tungt trafikerede broer.

Belægningen udlægges typisk i lagtykkelser på 25-40 mm.

IMG_6147.JPG

 

 

Bitumenfuger

Bitumenfuger består af en fleksibel, bitumenbaseret fugemasse, som indeholder polymer, og dermed tåler store bevægelser.

Bitumenfuger anvendes på broer for at tætne asfalten mod brokonstruktionen og hindre vandgennemtrængning. Fugen udføres ved kantbjælker, ved riste og brønde og ved reparationer af revner og samlinger.

Fugerne udføres ved opskæring med asfaltskæremaskine af asfalten mod betonkonstruktionen normalt i dimensionen 20 x 20 mm. Kanterne sandsvirpes med forsigtighed, herefter primes de lodrette kanterne og til sidst fyldes fugen op med smeltet varm fugemasse. 

Bitumenfuger giver en vandtæt belægning mellem asfalt og betonkanter.

IMG_0592.jpg

 

 

Standarddetaljer:

Bitumenbaseret fugtisolering og brobelægninger.pdf

Kontakter

Peter Snog Nielsen

Afdelingschef - Specialafdeling Danmark

Kenn W. Borch

Afdelingsleder, Specialafdeling Øst, Sjælland

We use cookies on our site.