Broer

Fugtisolering

Kunststofbaseret fugtisolering (type Va og Vc)

Kunststofbelægning er en vandtæt og stærk belægning som har god vedhæftning til beton, stål m.m. Belægningen er en tyndlagsbelægning, som er elastisk og tåler store tryk- og trækpåvirkninger.

Kunststofbelægning anvendes til beskyttelse af mindre trafikerede vejbroer, gangbroer, parkeringsdæk, indkørselsramper, stålbroklapper, og mange andre bygningsdele, hvor der kræves god beskyttelse mod fugt påvirkninger.

Belægningen er hurtig hærdende og giver derved hurtig ibrugtagning.

Bitumenbaseret fugtisolering (type I, IVa og IVc)

I tæt samarbejde med de største entreprenører i Danmark, sørger vi for isolering af broer og tunneller med udgangspunkt i de løsninger som Vejdirektoratet har godkendt.

Det vil sige opbygning med 2 lag epoxy, 2 lag fuldsvejste bitumenmembran, inddækninger og drænkanal. Løsninger der, alt efter anvendelse, kan beskyttes med beton eller asfalt. 

 

Brobelægning

Åben asfaltbeton (ÅAB)

Anvendes som drænende belægning under beskyttelseslaget på broer og parkeringsdæk. Åben belægning med et højt hulrum.
Sikrer, at der ikke opstår damptryk under beskyttelseslaget, og at kondensvand og eventuelt gennemtrængende vand kan transporteres væk.

 

Asfaltbeton, modificeret (ABM)

ABM er en særlig tæt og stabil belægningstype, som hindrer vand i at trænge ned i konstruktionen. Den er derfor egnet som beskyttelses- og bærelag på broer og parkeringsdæk.
Findes i type a, b og c til hhv. utrafikerede, lettrafikerede og middel til tungt trafikerede arealer. Der tilsættes specialbindemiddel, når belægningen udsættes for særlig stor belastning eksempelvis tung, kanaliseret og/eller opbremsende trafik.

 

Skærvemastik til broer (SMA)

SMA udviklet til anvendelse på broer. Anvendes især på tungt trafikerede broer, hvor der ønskes en særligt stabil belægning med lang levetid. Belægningen har en grov overfladestruktur, der giver god friktion og minimerer vandopsprøjt. Bitumen i denne SMA har et højt indhold af elastomer polymer, hvilket giver høj sporkøringsresistent.

 

Kontakter

Peter Snog Nielsen

Afdelingschef - Specialafdeling Danmark

Kenn W. Borch

Afdelingsleder, Specialafdeling Øst, Sjælland

We use cookies on our site.