Afspærring og skiltning

Skiltning og afspærring af veje og motorveje er vigtige for at sikre trafiksikkerheden og arbejdsmiljøet for vejarbejdere under udlægning af asfalt og vedligehold af vejen.

Vejarbejder er ofte til gene for trafikanterne, det kan ikke helt undgås. Vi har udstyret og ekspertisen til at udføre både større og mindre afspærringsopgaver og trafikreguleringer, så generne for trafikanterne minimeres, og arbejdet på vejen kan foregå under størst mulig hensyntagen til trafikanter og vejarbejdernes sikkerhed.

Vi har stor ekspertise i udførelse af afspærringsopgaver på motorveje, øvrige statsveje og kommuneveje.

Der er forskellige regler og krav til, hvordan skiltning og afspærring skal udføres, afhængigt af vejtypen, trafikmængden, hastigheden og arbejdets omfang. Vi går højt op i at overholde disse krav. Nogle af de elementer, der bruges til skiltning og afspærring, er:

  • Tavlevogne: Disse er mobile skilte, der kan flyttes rundt efter behov. De bruges til at informere trafikanterne om vejarbejdet, hastighedsbegrænsninger, omkørsler og andre relevante oplysninger.
  • TMA’er (Truck Mounted Attenuator): Disse er lastbiler med et støddæmpende system på bagsiden, der kan absorbere energien fra en eventuel påkørsel. De bruges til at beskytte vejarbejderne og de øvrige køretøjer i tilfælde af en ulykke.
  • Skilte: Disse bruges til at afgrænse arbejdsområdet og lede trafikken uden om det. De skal være synlige og tydelige, så trafikanterne kan orientere sig og følge anvisningerne.

Afspærring og skiltning på veje og motorveje er en specialiseret opgave, som kræver erfaring og kompetence.

Derfor er det vigtigt at vælge en pålidelig og professionel leverandør, som kan udføre arbejdet i overensstemmelse med gældende regler og standarder. Peab er en af de førende aktører på markedet, som tilbyder skiltning og afspærring som en del af deres service inden for asfalt og vejmarkering.

PEAB Lejebetingelser.pdf

Cookies

Vores hjemmeside indeholder cookies. En cookie er et lille stykke data (tekstfil), som et websted - når det besøges af en bruger - beder din browser om at gemme på din enhed for at huske oplysninger om dig, såsom din sprogindstilling eller loginoplysninger.

Disse cookies sættes af os og kaldes førstepartscookies. Vi bruger også tredjepartscookies - som er cookies fra et andet domæne end domænet på det websted, du besøger - til vores annoncerings- og marketingindsats. Mere specifikt bruger vi cookies og andre sporingsteknikker til følgende formål:

  • Helt nødvendige cookies
  • Ydelsescookies
  • Funktionelle cookies

Ifølge lov om elektronisk kommunikation skal alle, der besøger en hjemmeside med cookies, informeres om, at hjemmesiden indeholder cookies, og hvad cookies bruges til.
Den besøgende skal også give samtykke til brugen af ​​cookies.

Se hvilke cookies der bruges og skift cookie-indstillinger.