Samarbejde med miljøstyrelsen

 

MUDP Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram er en pulje, der understøtter den grønne omstilling ved at give tilskud til udvikling, test og demonstration af miljøteknologi i danske virksomheder.

MUDP har primært fokus på udvikling af miljøteknologi inden for klimatilpasning, cirkulær økonomi, luft, vand, jord og kemikalier. MUDP har siden 2008 støttet cirka 700 små og store miljøteknologiske projekter med cirka 1,4 milliarder kroner (mudp.dk)

Helt konkret er Peab projektejere på nedenstående projekter støttet af Miljøstyrelsen:

 

Biotumen – godt på vej 2024-2026:

Øvrige partnere: Teknologisk Institut, Koppers Denmark og Stiesdal SkyCleanProjektets formål er, ved oparbejdning af biologiske reststrømme, at udvikle og teste et bæredygtigt alternativ til asfaltbindemidlet bitumen

 

XLN- Xtra Low Noise slidlag 2020-2023:

Øvrige partnere: Teknologisk Institut, Københavns Kommune og Vejdirektoratet.Hovedformålet var at udvikle et nyt støjreducerende asfalt-slidlag, med en markant og blivende støjreduktion på mindst 5 dB, samt en levetid sv.t. traditionelle asfaltslidlag.

 

Cirkulær asfaltproduktion i Danmark 2016-2018:

Øvrige partnere: Teknologisk Institut, Københavns Kommune og Vejdirektoratet. Hovedformålet med dette projekt er at opnå størst mulig ressourcebesparelse ifm. produktion og udlægning af asfalt i Danmark.

Se rapport her

For yderligere information kontakt laboratoriechef Lotte Regel Josephsen på lotte.r.josephsen@peabasfalt.dk

Cookies

Vores hjemmeside indeholder cookies. En cookie er et lille stykke data (tekstfil), som et websted - når det besøges af en bruger - beder din browser om at gemme på din enhed for at huske oplysninger om dig, såsom din sprogindstilling eller loginoplysninger.

Disse cookies sættes af os og kaldes førstepartscookies. Vi bruger også tredjepartscookies - som er cookies fra et andet domæne end domænet på det websted, du besøger - til vores annoncerings- og marketingindsats. Mere specifikt bruger vi cookies og andre sporingsteknikker til følgende formål:

  • Helt nødvendige cookies
  • Ydelsescookies
  • Funktionelle cookies

Ifølge lov om elektronisk kommunikation skal alle, der besøger en hjemmeside med cookies, informeres om, at hjemmesiden indeholder cookies, og hvad cookies bruges til.
Den besøgende skal også give samtykke til brugen af ​​cookies.

Se hvilke cookies der bruges og skift cookie-indstillinger.