Certificeret biogas

Sådan fungerer certificeret biogas

Hos Peab Asfalt har vi kortlagt asfaltens vej – og dens klimaaftryk – fra udvinding af råvarer til den færdige belægning. Den delproces, der udleder mest CO2, er fabrikkernes opvarmning og tørring af stenmaterialet. Derfor er det her, vi sætter ind.

Ved at skifte til certificeret biogas, fjerner vi stort set al CO2-udlening fra selve produktionen. Biogas fremstilles af biomasse som f.eks. organisk affald, som afgasser – dvs. rådner – under iltfrie forhold. Derefter tilføres biogassen det faste gasnet, som vores fabrikker er koblet op på.

Biogas er CO2-neutralt fordi, mængden af CO2, der udledes ved anvendelse af gassen, svarer til den mængde CO2, biomassen har optaget i løbet af sin levetid.

Brug af certificeret biogas fungerer ved, at vi som virksomhed indkøber certifikater på en given mængde biogas. I vores tilfælde svarende til asfaltfabrikkens gasforbrug. Certifikaterne forpligter gasleverandøren til at tilføre den købte mængde biogas til gasnettet og dermed erstatte en tilsvarende andel naturgas.

Certificeret biogas er af Energistyrelsen klassificeret som 100 % CO2-neutralt. Det sælges gennem Energinet, som er garant for, at fossil gas virkelig er erstattet af biogas, og at den samme biogas ikke er solgt til andre kunder.

Ved at anvende certificeret biogas i produktionen, står vi kun tilbage med et mindre forbrug af GTL Fuel til vores læssemaskiner. Derudover kommer vi selvfølgelig ikke udenom et elforbrug, hvor vi via en aftale med Dansk Energinet har sikret os, at vi udelukkende anvender strøm produceret fra danske vindmøller.

Cookies

Vores hjemmeside indeholder cookies. En cookie er et lille stykke data (tekstfil), som et websted - når det besøges af en bruger - beder din browser om at gemme på din enhed for at huske oplysninger om dig, såsom din sprogindstilling eller loginoplysninger.

Disse cookies sættes af os og kaldes førstepartscookies. Vi bruger også tredjepartscookies - som er cookies fra et andet domæne end domænet på det websted, du besøger - til vores annoncerings- og marketingindsats. Mere specifikt bruger vi cookies og andre sporingsteknikker til følgende formål:

  • Helt nødvendige cookies
  • Ydelsescookies
  • Funktionelle cookies

Ifølge lov om elektronisk kommunikation skal alle, der besøger en hjemmeside med cookies, informeres om, at hjemmesiden indeholder cookies, og hvad cookies bruges til.
Den besøgende skal også give samtykke til brugen af ​​cookies.

Se hvilke cookies der bruges og skift cookie-indstillinger.