Slidlag

Slidlaget er det øverste asfaltlag på vejen og skal sikre, at vejen får en lang levetid ved at beskytte de underliggende lag mod trafik, regn, frost og saltning. Slidlaget skal også skabe god friktion, komfort, stabilitet og reducere støj.

Peab tilbyder følgende slidlagstyper:

  • Skærvemastiks (SMA) - Skærvemastik er en belægningstype specielt egnet til anvendelse på tungt trafikerede arealer. Skærvemastiks (SMA) produceres som et åbent graderet asfaltmateriale med et stort indhold af højværdige granitmaterialer og et meget højt indhold af hård bitumen, eller Polymer modificeret bitumen. SMA yder fuld beskyttelse af underlaget, se tæthedsrapport fra Teknologisk Institut...

 

  • Asfaltbeton (ABT) - Asfaltbeton type t (ABt) Asfaltbeton produceres med en relativ hård bitumen og er velegnet på let, middel og relativt tungt trafikerede veje. Bt er let at udlægge, har god holdbarhed og giver en stabil og tæt belægning. ABt yder fuld beskyttelse af underlaget, se tæthedsrapport fra Teknologisk Institut...

 

  • Pulverasfalt (PA) - Pulverasfalt produceres med en blød bitumen og anvendes kun på let trafikerede arealer og cykelstier.

 

  • Klimavenligt slidlag KVS - Klimavenligt slidlag (KVS) er belægningstype, som reducerer CO2-udslippet fra køretøjerne, samtidig med at friktion og holdbarhed er intakt. Det kan ved KVS påvises at brændstofforbruget reduceres med 1,2% på pr køretøj pr kilometer, og kan derved anvendes som et middel til at gøre veje til aktive bidragsydere til Danmarks samlede reduktion af CO2.

 

  • Støjreducerende asfaltbelægninger - Støjreducerende asfaltbelægninger (Xtra Low Noise) udarbejdet i samarbejde med Teknologisk Institut – støttet af Miljøstyrelsen.  Belægningen anvendes på strækninger, hvor der ønskes en reduktion af dæk/vejbanestøj.

 

Brochurer

Fakta om asfalttyper - Klimaasfalt, nye generation af asfaltbelægninger

Salg og udlægning

Cookies

Vores hjemmeside indeholder cookies. En cookie er et lille stykke data (tekstfil), som et websted - når det besøges af en bruger - beder din browser om at gemme på din enhed for at huske oplysninger om dig, såsom din sprogindstilling eller loginoplysninger.

Disse cookies sættes af os og kaldes førstepartscookies. Vi bruger også tredjepartscookies - som er cookies fra et andet domæne end domænet på det websted, du besøger - til vores annoncerings- og marketingindsats. Mere specifikt bruger vi cookies og andre sporingsteknikker til følgende formål:

  • Helt nødvendige cookies
  • Ydelsescookies
  • Funktionelle cookies

Ifølge lov om elektronisk kommunikation skal alle, der besøger en hjemmeside med cookies, informeres om, at hjemmesiden indeholder cookies, og hvad cookies bruges til.
Den besøgende skal også give samtykke til brugen af ​​cookies.

Se hvilke cookies der bruges og skift cookie-indstillinger.