Vores virksomhed

Peab er kendetegnet ved en decentral og omkostningseffektiv organisation med fire samarbejdsområder, hvis drift er baseret på lokalt entreprenørskab tæt på kunden. Vores forretningsmodel med fire forretningsområder skaber muligheder i hele kæden af et byggeprojekt.

Foto: Ørjan Bertelsen

Forretningsområde Byggeri

Forretningsområdet Byggeri udfører alt fra nybygning af boliger, offentlige og kommercielle lokaler til renovering samt om- og tilbygning og levering af servicetjenester til byggeriet.

Foto: Peter Steen

Forretningsområde Anlæg

Forretningsområdet Anlæg bygger og vedligeholder veje, jernbaner og broer både på det lokale anlægsmarked og i større nordiske infrastrukturprojekter. Udfører også drift og vedligeholdelse af gader og veje.

Foto: Klas Andersson

Forretningsområde Industri

Forretningsområde Industri leverer blandt andet ballast, beton, asfalt, midlertidig elektricitet og præfabrikerede betonelementer til eksterne kunder samt til andre forretningsområder inden for Peab. Forretningsområdet hjælper også med kraner, maskiner og transport og håndterer produktionsaffald.

Photo: Peter Steen

Forretningsområde Produktudvikling

Forretningsområde Projektudvikling er ansvarlig for koncernens erhvervelse, udvikling, styring og salg af boliger og erhvervsejendomme. Boligudvikling er hovedsageligt rettet mod private forbrugere, mens Ejendomsudvikling er rettet mod ejendomsinvestorer.

Peab - en lokal samfundsbygger

Peab er den lokale bygge- og anlægsvirksomhed med den store virksomheds ressourcer. Vi er 14.000 medarbejdere, fordelt i Sverige, Norge og Finland og er unikke, fordi vi er organiseret i fire arbejdsområder, som gennem vores samarbejde sikrer, at vi i så høj grad som muligt udnytter lokale ressourcer i form af eget personale,...