En lokal samfundsbygger

Peab er den lokale bygge- og anlægsvirksomhed med den store virksomheds ressourcer.

Vi er 16.000 medarbejdere, fordelt i Sverige, Danmark, Norge og Finland og er unikke, fordi vi er organiseret i fire arbejdsområder, som gennem vores samarbejde sikrer, at vi i så høj grad som muligt udnytter lokale ressourcer i form af eget personale, egne råmaterialer og egne underentreprenører.

Sammen med vores sociale samfundsengagement og integrerede klima- og miljøarbejde danner det grundlaget for det, vi mener, er en lokal samfundsbygger.

Forretningsidé

“Peab er en bygge- og anlægsvirksomhed, hvis fornemmeste ledestjerne er total kvalitet i alle led af byggeprocessen. Gennem nytænkning kombineret med solid e faglige kompetencer, skal vi gøre kundens interesse til vores og dermed altid bygge for fremtiden.”

Vores virksomhed

Peab er kendetegnet ved en decentral og omkostningseffektiv organisation med fire samarbejdsområder, hvis drift er baseret på lokalt entreprenørskab tæt på kunden.

Vision

Vi opbygger fremtidens bæredygtige samfund gennem engagement og konstant udvikling. Tre strategiske mål skal føre os dertil.

Kerneværdier

Jordnær, udviklende, personlig og pålidelig - dette er Peabs kerneværdier, som hele vores brand er baseret på.

Code of Conduct

Peab ønsker at skabe merværdi for kunder, ansatte, leverandører og aktionærer og samtidig bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling. For at opnå dette arbejder vi aktivt med god forretningsetik og socialt engagement.

Whistleblower system

Peab strives to maintain a transparent business climate and high business ethics. We value the safety and respect of everyone affected by our business.

We use cookies on our site.