Peabs adfærdskodeks / Code of Conduct

Peab ønsker at skabe merværdi for kunder, ansatte, leverandører og aktionærer og samtidig bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling. For at opnå dette arbejder vi aktivt med god forretningsetik og socialt engagement. Vi tager hensyn til klima og miljø og stræber efter langsigtede og tillidsfulde forhold. Adfærdskodeksen viser vejen ved at beskrive vores værdier og de krav, vi stiller til medarbejdere og forretningspartnere. Med løbende forbedringer tager vi ansvaret som Nordens samfundsbygger.

Om adfærdskodekset

Grundlaget for adfærdskodekset er Peabs kerneværdier, der vejleder os i alt, hvad vi gør. Peab har underskrevet FNs Global Compact, og adfærdskodekset er baseret på dens 10 principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdsret, miljø og bekæmpelse af korruption. Principperne i adfærdskodekset er også baseret på FN-erklæringen om menneskerettigheder og ILOs kernekonventioner om arbejdstagerrettigheder.

Peabs adfærdskodeks fastlægges årligt af bestyrelsen i forbindelse med det bestyrelsesmøde, der behandler årsrapporten.

 

Download Peabs adfærdskodeks i PDF-format

Cookies

Vores hjemmeside indeholder cookies. En cookie er et lille stykke data (tekstfil), som et websted - når det besøges af en bruger - beder din browser om at gemme på din enhed for at huske oplysninger om dig, såsom din sprogindstilling eller loginoplysninger.

Disse cookies sættes af os og kaldes førstepartscookies. Vi bruger også tredjepartscookies - som er cookies fra et andet domæne end domænet på det websted, du besøger - til vores annoncerings- og marketingindsats. Mere specifikt bruger vi cookies og andre sporingsteknikker til følgende formål:

  • Helt nødvendige cookies
  • Ydelsescookies
  • Funktionelle cookies

Ifølge lov om elektronisk kommunikation skal alle, der besøger en hjemmeside med cookies, informeres om, at hjemmesiden indeholder cookies, og hvad cookies bruges til.
Den besøgende skal også give samtykke til brugen af ​​cookies.

Se hvilke cookies der bruges og skift cookie-indstillinger.