Peabs adfærdskodeks / Code of Conduct

Peab ønsker at skabe merværdi for kunder, ansatte, leverandører og aktionærer og samtidig bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling. For at opnå dette arbejder vi aktivt med god forretningsetik og socialt engagement. Vi tager hensyn til klima og miljø og stræber efter langsigtede og tillidsfulde forhold. Adfærdskodeksen viser vejen ved at beskrive vores værdier og de krav, vi stiller til medarbejdere og forretningspartnere. Med løbende forbedringer tager vi ansvaret som Nordens samfundsbygger.

Om adfærdskodekset

Grundlaget for adfærdskodekset er Peabs kerneværdier, der vejleder os i alt, hvad vi gør. Peab har underskrevet FNs Global Compact, og adfærdskodekset er baseret på dens 10 principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdsret, miljø og bekæmpelse af korruption. Principperne i adfærdskodekset er også baseret på FN-erklæringen om menneskerettigheder og ILOs kernekonventioner om arbejdstagerrettigheder.

Peabs adfærdskodeks fastlægges årligt af bestyrelsen i forbindelse med det bestyrelsesmøde, der behandler årsrapporten.

 

Download Peabs adfærdskodeks i PDF-format