Kvalitet, miljø og arbejdsmiljø

Vi kan ikke undvære vejene...

- Men vi kan beslutte os for at afsætte ressourcer, tilpasse materialer og udformning, så vi tilgodeser både klima, miljø, trafikanter og de mennesker, der bor tæt på vejene, bedst muligt.

Derfor har Kvalitet, klima, miljø og arbejdsmiljø høj prioritet i Peab. Vi stræber efter at leve op til vores samfundsansvar for kvalitet, miljø, sundhed og trivsel, arbejdsmiljø og sikkerhed. Vores indsats bliver bedømt løbende af uafhængige instanser

Klima- og miljømål:

Når du vælger os, vælger du også ECO-asfalt - og bidrager til øget holdbarhed. Vores ECO-asfalt produceres med biogas i stedet for fossilt brændstof, hvilket radikalt reducerer kuldioxidemissioner. 

Vi overvåger vores påvirkning af klimaet, derfor arbejder vi med at reducere vores CO2 udledning med henblik på at opnå vores 2030 klimamål.

Miljøudfordringer?

Tal med os. Vi tænker ind i fremtiden.

ISO-certificering

Vores ledelsessystem for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø er ISO-certificeret. Derudover har vi CE-mærkning af asfalt og bitumenemulsion. Hent vore ISO-certifikater her -->