International arbejdsmiljødag 2022

Den 28. april er den årlige internationale dag for sikkerhed og sundhed på arbejdspladser. I Peab kalder vi det for Sikkerhedsdagen. En dag hvor vi alle kan tænke endnu mere over, hvordan vi kan bidrage til sikkerhed og sundhed på vores arbejdspladser.

Dagen vigtigste budskaber:

  • Arbejdsmiljø og sundhed skal altid have det største fokus i Peab. Vi kan aldrig acceptere, at nogen kommer til skade eller bliver syge på grund af jobbet.
  • I Peab skal vi alle være trygge og have det godt. Det er vigtigt, at vi behandler hinanden med respekt og omtanke.
  • I Peab tager vi ansvar for vores egen og andres sikkerhed og sundhed. Vi udviser omsorg for hinanden. Det er en del af vores sikkerhedskultur.
  • Hvis opgaven ikke kan udføres på en sikker måde, så lad være med at udfører opgaven indtil den kan udføres på en sikker måde. Gå ikke forbi, hvis du ser nogen foretage sig noget risikabelt. Vis, at du ikke er ligeglad.
  • Husk at indberette og rette risikoobservationer. Du yder et livsvigtigt bidrag.
  • Og vigtigst af alt – alle skal komme hjem efter en god og sikker arbejdsdag.

International arbejdsmiljødag i Peab-28042022-1.JPG

International arbejdsmiljødag i Peab-28042022-2.JPG