ECO-Asfalt

Som de første i Danmark overgår produktionen på tre af Peab Asfalts fabrikker til 100 procent certificeret biogas. På sigt skal alle Peab Asfalts fabrikker producere på certificeret biogas.

Fra den 22. april 2021 overgår Peab Asfalt som den første danske asfaltproducent fra naturgas til certificeret biogas. I første omgang omlægges produktionen på virksomhedens 4 fabrikker i Køge, Vandel, Randers og Viborg.

 

DK-kort-Fabrikker med ECO-asfalt.png

Ved asfaltproduktion tegner energiforbruget i asfaltanlægget sig for cirka 50 procent af CO2-udledningen, hvor tørring og opvarmning af stenmaterialet er den mest energiintensive del af processen. Hos Peab Asfalt markedsføres skiftet fra fossil naturgas til certificeret biogas under navnet ECO-Asfalt, og det nye tiltag forventes at reducere virksomhedens CO2-emissioner med 40 procent om året på de udvalgte fabrikker. Initiativet er et vigtigt skridt mod målet om, at virksomhedens i alt syv danske fabrikker skal producere på 100 procent certificeret biogas senest i 2025. Læs mere om ECO-Asfalt på www.ecoasfalt.dk

 

– Overgangen fra fossile brændstoffer i produktionen er den vigtigste foranstaltning til at reducere klimapåvirkningen i produktionen af asfalt. Hos Peab Asfalt er det samtidig en del af et større miljøinitiativ, hvor vi også arbejder med energieffektivitet, reduceret produktionstemperatur, fossilfri transport og udlægning og ikke mindst øget genbrug, der sparer både CO2-udledning og naturressourcer, fortæller administrerende direktør i Peab Asfalt, Claus Terkildsen.

PAS-2101-5K.jpg

Claus Terkildsen, Adm. Direktør, Peab Asfalt A/S

 

Driver den grønne udvikling fremad

Overgangen til biogas er baseret på et system af biogas-certifikater, da al gas leveres i samme faste net. Certificeret biogas betyder, at energileverandøren er forpligtet til at tilsætte den købte mængde biogas til gasnettet og dermed erstatte den tilsvarende andel af naturgassen. Ud over at blive betragtet som klimaneutral, bidrager biogas også til et cirkulært flow, da det er fremstillet af organiske restprodukter. Biogassen er lokalt produceret og kan leveres i det eksisterende netværk uden nødvendige ombygninger eller klimabelastende transporter. Det gør certificeret biogas til det bedste fossilfrie valg for Peab Asfalt.

 

 For os er det vigtigt at kunne sikre, at vores handlinger virkelig har en effekt. Derfor har det været en forudsætning, at Danmark har et velfungerende og gennemsigtigt system til biogascertifikater, som er tredjepartsverificerede og godkendt i henhold til de internationale indberetningssystemer for klimapåvirkning, siger Claus Terkildsen. Han tilføjer:

 

Ved at købe certificeret biogas, ønsker vi at være med til at drive udviklingen hos energileverandører og fremskynde overgangen til et fossilfrit samfund.

 

Komplet sporbarhed og klimaberegning

For Peab Asfalt giver certificeringen også sporbarhed med hensyn til oprindelsen af de råmaterialer, der anvendes til produktion af biogas og for den samlede miljøpåvirkning af hele kæden.

 

– Vi har analyseret den samlede miljøpåvirkning af vores ECO-Asfalt fra et livscyklusperspektiv, fra udvinding af råvarer til levering af den færdige asfalt. Det hele er dokumenteret i en tredjepartsrevideret miljøvaredeklaration, en såkaldt EPD, siger Claus Terkildsen og uddyber:

 

– Derudover tilbyder vi alle kunder en klimaberegning, der viser miljøpåvirkningen i deres specifikke asfaltprojekt. Beregningen indeholder ligeledes miljøgevinsten af tilsat genbrugsasfalt. På denne måde kan vi sikre fuld gennemsigtighed for vores kunder.

 

Peab Asfalt A/S varetager alle opgaver inden for produktion og udlægning af asfalt, vedligeholdelse af veje samt specialopgaver med blandt andet broer og industrigulve. I Danmark beskæftiger virksomheden samlet cirka 300 medarbejdere. Peab Asfalt i Danmark er en del af Peab koncernen, som er den nordiske samfundsbygger med cirka 16.000 medarbejdere og en årlig omsætning på 57 milliarder SEK. Hovedkontoret er i Förslöv på Bjäre halvøen I det sydlige Sverige. Peab aktien er noteret på Nasdaq Stockholm.

Cookies

Vores hjemmeside indeholder cookies. En cookie er et lille stykke data (tekstfil), som et websted - når det besøges af en bruger - beder din browser om at gemme på din enhed for at huske oplysninger om dig, såsom din sprogindstilling eller loginoplysninger.

Disse cookies sættes af os og kaldes førstepartscookies. Vi bruger også tredjepartscookies - som er cookies fra et andet domæne end domænet på det websted, du besøger - til vores annoncerings- og marketingindsats. Mere specifikt bruger vi cookies og andre sporingsteknikker til følgende formål:

  • Helt nødvendige cookies
  • Ydelsescookies
  • Funktionelle cookies

Ifølge lov om elektronisk kommunikation skal alle, der besøger en hjemmeside med cookies, informeres om, at hjemmesiden indeholder cookies, og hvad cookies bruges til.
Den besøgende skal også give samtykke til brugen af ​​cookies.

Se hvilke cookies der bruges og skift cookie-indstillinger.