Ergonomien under lup

På initiativ fra Peab-koncernen blev der i uge 35 afholdt den årlige arbejdsmiljøuge i Peab Asfalt i Danmark. Med ergonomi som overordnet tema for hele koncernen havde de enkelte lande selv mulighed for at bestemme ugens egentlige indhold, og hos Peab Asfalt i Danmark faldt emnet i god jord.

Temaugen blev nemlig en god anledning til at sætte fokus på et område, der blandt de ansatte måske ikke tildeles nok opmærksomhed i hverdagen. Arbejdsmiljø i forbindelse med vejarbejde kommer ofte hurtigt til at handle om den omgivende trafik og til trods for, at den konkrete trafiksikkerhed selvfølgelig er et helt centralt punkt, er det stadig vigtigt at huske de lidt mere skjulte farer i form af forkerte eller tunge løft, uhensigtsmæssige arbejdsstillinger eller lignende.

Desuden er ergonomi et emne, der vedkommer alle ansatte, hvad enten man arbejder på vejene eller sidder på kontor. Sidstnævnte gruppe havde i løbet af ugen besøg af ergoterapeut Lasse Boo Hartmann fra firmaet Joblife, der holdt oplæg, tilbød personlig vejledning samt viste konkrete øvelser til aflastning af blandt andre ryg og skuldre. For vejholdenes vedkommende strækker forløbet sig over en længere periode, idet repræsentanter fra Joblife i løbet af efteråret vil komme ud til fabrikker samt udvalgte vejhold, hvorefter de ud fra deres observationer vil vurdere, hvor de største udfordringer ligger i forhold til medarbejdernes ergonomi. Erfaringerne vil derefter omsættes til en mere konkret vejledning, der vil blive fremlagt alle Peabs medarbejdere i forbindelse med en række møder.