Sanktionsvilkår - Peab Asfalt, Danmark

I overensstemmelse med EU-forordning 833/2014 og 765/2006 (med tillæg) bekræfter Leverandøren ved sin underskrift på denne Aftale følgende:

 

  1. Leverandøren er ikke russisk borger eller en fysisk eller juridisk person, enhed eller organisation, der er etableret i Rusland,
  2. Leverandøren er ikke en juridisk person, enhed eller organisation, som er mere end 50 % direkte ejet eller indirekte ejet af en enhed som anført i pkt. 1,
  3. Leverandøren er ikke en fysisk eller juridisk person, enhed eller organisation, der handler for eller på vegne af en enhed som anført i pkt. 1 og pkt. 2,
  4. Leverandøren anvender ikke, og kommer ikke til at anvende en sådan enhed som omtalt i pkt. 1-3 som underentreprenør/underleverandør/underrådgiver eller henvise til en sådan enheds kapacitet for at opfylde kvalificeringskrav. Dette gælder, uanset hvor i leverandørkæden aktøren befinder sig.
  5. Leverandøren er ikke genstand for nogen sanktioner og vil ikke levere nogen produkter eller materialer til Bestilleren, som er genstand for sanktioner,
  6. Leverandøren skal straks oplyse Bestilleren, hvis der er anledning til en mistanke om, at forholdene er således, at en underentreprenør/underleverandør/underrådgiver eller en enhed, hvis kapacitet der henvises til, er omfattet af sanktionerne,
  7. Leverandøren vil fuldt ud samarbejde i spørgsmål vedrørende efterlevelsen af sanktionerne samt levere de oplysninger, der er nødvendige i den henseende.

 

Læs mere her: Sanktionsvilkar_Peab_DK

Cookies

Vores hjemmeside indeholder cookies. En cookie er et lille stykke data (tekstfil), som et websted - når det besøges af en bruger - beder din browser om at gemme på din enhed for at huske oplysninger om dig, såsom din sprogindstilling eller loginoplysninger.

Disse cookies sættes af os og kaldes førstepartscookies. Vi bruger også tredjepartscookies - som er cookies fra et andet domæne end domænet på det websted, du besøger - til vores annoncerings- og marketingindsats. Mere specifikt bruger vi cookies og andre sporingsteknikker til følgende formål:

  • Helt nødvendige cookies
  • Ydelsescookies
  • Funktionelle cookies

Ifølge lov om elektronisk kommunikation skal alle, der besøger en hjemmeside med cookies, informeres om, at hjemmesiden indeholder cookies, og hvad cookies bruges til.
Den besøgende skal også give samtykke til brugen af ​​cookies.

Se hvilke cookies der bruges og skift cookie-indstillinger.