Vejmarkering, Skiltning

Vi har gennem mange år oparbejdet en stor ekspertise inden for vejmarkering og afstribning, afspærring og skiltning. Vi udfører alle slags opgaver, fra store motorvejsprojekter for Vejdirektoratet til enkle P-pladser for private. Vi er blandt de betydende aktører på markedet.

Vi anvender anerkendte og afprøvede produkter, som opfylder vejreglernes krav til vejmarkering og afstribning, afspærring og skiltning. Vores moderne maskinpark og erfarne medarbejdere sikrer en ensartet og høj kvalitet.

PEAB Lejebetingelser.pdf

Afspærring og trafikmarkering

Vejarbejder er ofte til gene for trafikanterne, det kan ikke helt undgås. Vi har udstyret og ekspertisen til at udføre både større og mindre afspærringsopgaver og trafikreguleringer, så generne for trafikanterne minimeres, og arbejderne på vejen kan foregå under størst mulig hensyntagen til vejarbejdernes sikkerhed.

Vi råder bl.a. over flere tavlevogne og TMA'er (Truck Mounted Attenuator), og vi påtager os gerne hele arbejdet med at rådgive, planlægge arbejderne, have kontakten til vejmyndigheden og politiet, søgning af rådighedstilladelser og selvfølgelig udføre selve afspærringsarbejderne og trafikreguleringen på vejen.

Vi har stor ekspertise i udførelse af afspærrings- opgaver på motorveje, øvrige statsveje og kommuneveje.

Kontakter

Michael S. Pihl

Entreprisechef/Salg

We use cookies on our site.