Silkeborg Motorvej - Udlægning af asfalt i høj tempo

Imponerende teamwork og en ny asfaltfeeder bidrog til gode resultater ved anlæggelsen af de første ca. 12 kilometer af Silkeborg Motorvej. Vi udførte belægningsarbejdet for den nye motorvej – fra Låsby til Hårup. Den samlede længde af byens motorvej er ca. 28 kilometer, hvoraf vi i første fase udlagde ca. 12 kilometer.

Projektet var krævende, fordi asfalten blev udlagt på kørebaner og nødspor på samme tid efter kundens ønske.

For at få tingene til at fungere under den stramme tidsplan, kombinerede vi to asfalthold. I den nye gruppe arbejdede der i alt 20 mand. Der var også fast arbejde til den inspektør, som måtte nivellere hvert lag for hver 20 meter. Og for det laboratorium, som havde travlt med at tage prøver og gennemføre den nødvendige og krævede dokumentation.

Rettidig produktion var helt afgørende

Hele belægningsarbejdet skulle køre på "fuld kraft". Dette krævede også punktlighed af asfaltleverancerne. Tre asfaltanlæg leverede i alt 236.000 tons asfalt, svarende til ca. 12 kilometer 4-sporet motorvej med fordelingsbaner. Den højeste daglige produktion var på 4.500 tons asfalt, hvilket holdt omkring 40 lastbiler i gang.

Vi leverede asfalt til en ny feeder, der blev anvendt for første gang. Feederen kan rumme 15-20 asfalt tons og har en kapacitet på 1.200 tons i timen. Vi holdt den stramme tidsplan, og kunden påpegede også, at feederen bidrog til det gode resultat, fordi den muliggjorde kontinuerlig udlægning.

Til fuld færdiggørelse af projektet blev der i sommeren 2015 udlagt ca. 10.000 tons.

Fakta

Projektnavn
2015 - Højtempo belægning i Danmark

Kunde
Danske Road Myndigheder

Lokalitet
Silkeborg

Land
Danmark

År
2015

Forretningsområde
Asfalt

We use cookies on our site.