Herning - Holstebro motorvej

Vi asfalterer den nye motorvej i det vestlige Danmark, som forbinder byerne Herning og Holstebro.

Infrastrukturen i den vestlige del af Danmark vil forbedres væsentligt i 2018, når den nye motorvej åbner. Motorvejen udgør i alt 39 kilometer mellem byerne Herning og Holstebro, og vi udfører asfaltarbejdet på omkring 25 kilometer af denne strækning.

Tidsplanen for projektet er stram. Motorvejsarbejdet skrider frem med 1.400 meter om dagen. Ved at asfaltere en bredde på 12,5 meter ad gangen giver det holdet mulighed for at lave den ene side først og derefter arbejde sig ned igen på den anden side. Asfalten leveres dagligt fra to forskellige fabrikker, Viborg og Vandel.

For at opfylde kravene til materialeforbruget, som er meget strenge til dette projekt, bruges en ny type cement-stabiliseret bærelag lavet af hovedentreprenøren MJ Eriksson. En blanding af beton og sand, der graves ud af den lokale undergrund giver et stabilt fundament, og alt overvåges og rapporteres konstant tilbage til de danske myndigheder.

"Det er et enormt projekt. Vi ved hvad vi skal gøre, og vi er ekstremt fleksible. Vi er parate, når tidspunktet er inde. Vi vil levere en fin, jævn ny vej inden for tidsplanen og inden for budgettet og kvalitetskravene", siger projektleder John Gregersen.

Fakta

Projektnavn
2016 - Herning - Holstebro motorvejen

Kunde
M.J Ericsson A/SLokalitet Jylland, Danmark

Land
Danmark

År
2016

Forretningsområde
Asfalt