Miljø

Vi kan ikke undvære vejene...

Men vi kan beslutte os for at afsætte ressourcer, tilpasse materialer og udformning, så vi tilgodeser både miljø, trafkanter og de mennesker, der bor tæt på vejene, bedst muligt.
Derfor skal vi også være bevidste om, at de miljøforbedrende belægninger, vil stille større krav til vedligeholdelse i fremtiden.

Læs mere her:  Miljøudfordringer2020.pdf