Arbejdsmiljøuge 2022

Arbejdsmiljøuge i Peab Koncernen?

Koncernledelsens budskab:

  • Vi kan aldrig acceptere, at nogen kommer til skade eller bliver syge på grund af jobbet.
  • I Peab skal vi alle være trygge og have det godt. Det er vigtigt, at vi behandler hinanden med respekt og omtanke.
  • I Peab tager vi ansvar for vores egen og andres sikkerhed og sundhed. Vi udviser omsorg for hinanden. Det er en del af vores sikkerhedskultur.
  • Hvis opgaven ikke kan udføres på en sikker måde, så lad være. Gå ikke forbi, hvis du ser nogen foretage sig noget risikabelt. Vis, at du ikke er ligeglad.
  • Husk at indberette og rette risikoobservationer. Du yder et livsvigtigt bidrag.
  • Og vigtigst af alt – alle skal komme hjem efter en god og sikker arbejdsdag!