Broer

Skærvemastik til broer (SMA)

SMA udviklet til anvendelse på broer. Anvendes især på tungt trafikerede broer, hvor der ønskes en særligt stabil belægning med lang levetid. Belægningen har en grov overfladestruktur, der giver god friktion og minimerer vandopsprøjt. Bitumen i denne SMA har et højt indhold af elastomer polymer, hvilket giver høj sporkøringsresistens og gode udmattelsesegenskaber.

Asfaltbeton, modificeret (ABM)

ABM er en særlig tæt og stabil belægningstype, som hindrer vand i at trænge ned i konstruktionen. Den er derfor egnet som beskyttelses- og bærelag på broer og parkeringsdæk.
Findes i type a, b og c til hhv. utrafikerede, lettrafikerede og middel til tungt trafikerede arealer. Der tilsættes specialbindemiddel, når belægningen udsættes for særlig stor belastning eksempelvis tung, kanaliseret og/eller opbremsende trafik.

Åben asfaltbeton (ÅAB)

Anvendes som drænende belægning under beskyttelseslaget på broer og parkeringsdæk. Åben belægning med et højt hulrum.
Sikrer, at der ikke opstår damptryk under beskyttelseslaget, og at kondensvand og eventuelt gennemtrængende vand kan transporteres væk.

Kontakter

Peter Snog Nielsen

Afdelingschef Specialafdeling Danmark

Kenn W. Borch

Afdelingsleder, Specialafdeling Øst, Sjælland

We use cookies on our site.