P-dæk

Da et parkeringsdæk som regel er problematisk at renovere er det vigtig at konstruktionen holder i mange år og den skal derfor effektivt beskyttes mod vejrliget.

Bitumenbaseret fugtisolering

Fugtisolering med Peab giver en uigennemtrængelige overflade som holder længe og yder høj sikkerhed på broer, tunneller, veje og i bygninger. Vand, ilt, salt og forurenende stoffer forårsager store skader på konstruktioner, men det er muligt at beskytte overfladen. Vi udfører vandtætning på både nybyggeri og reparationer.

Vi fugtisolerer direkte på beton for at opnå det bedste resultat. Denne metode betyder, at vi kan forhindre, at vand løber ned i membranen og derved forebygge fremtidige skader. Over fugtisoleringen kan du i princippet få lagt, hvad du vil.

Åben asfaltbeton (ÅAB)

Anvendes som drænende belægning under beskyttelseslaget på broer og parkeringsdæk. Åben belægning med et højt hulrum.
Sikrer, at der ikke opstår damptryk under beskyttelseslaget, og at kondensvand og eventuelt gennemtrængende vand kan transporteres væk.

Modificeret Asfaltbeton (MAB8)

Tæt belægningstype med relativ høj stabilitet. Hindrer vand i at trænge ned i konstruktionen.
Kombineret beskyttelseslag og slidlag til parkeringsdæk. Anvendes på let til middel trafikerede arealer.

Peab Asfalt tilbyder at udføre denne opgave, som omfatter fugtisolering, bære- og slidlagsbelægninger samt bitumenfuger.

Kontakter

Peter Snog Nielsen

Afdelingschef - Specialafdeling Danmark

Kenn W. Borch

Afdelingsleder, Specialafdeling Øst, Sjælland

We use cookies on our site.