Whisper

- støjreduktion af dæk og vejbanestøj

- Støjreduktion af dæk og vejbanestøj

En række belægningstyper til anvendelse på strækninger, hvor der ønskes en reduktion af dæk/vejbanestøj.

Peab Asfalt har udviklet en række SRS typer, der opfylder kravene i Vejdirektoratets 1. generations system for udbud og dokumentation af støjreducerende slidlag. Disse er blevet støjmålt med måletrailer efter den såkaldte CPX metode.

På baggrund af disse målinger har vi udformet et sæt SRS støjdeklarationer, der dækker støjreduktioner i intervallet 3-7 dB (SRS standard og SRS speciel).

Salg og udlægning af asfalt

We use cookies on our site.