Slidlag

Slidlaget er det øverste lag på vejen og skal sikre, at vejen får en lang levetid ved at beskytte de underliggende lag mod trafik, regn, frost og saltning. Slidlaget skal også skabe god friktion, komfort, stabilitet og reducere støj.

Slidlag:

Slidlaget er det øverste lag på vejen og skal sikre, at vejen får en lang levetid ved at beskytte de underliggende lag mod trafik, regn, frost og saltning. Slidlaget skal også skabe god friktion, komfort, stabilitet og reducere støj.

 

Peab tilbyder følgende slidlagstyper:

  • Støjreducerende asfaltbelægninger (SRS) - Belægningener anvendes på strækninger, hvor der ønskes en reduktion af dæk og vejbanestøj.

 

  • Klimavenligt slidlag KVS - Klimavenligt slidlag (KVS) er belægningstype, som reducerer CO2-udslippet fra køretøjerne, samtidig med at friktion og holdbarhed er intakt. Det kan ved KVS påvises at brændstofforbruget reduceres med 1,2% på pr køretøj pr kilometer, og kan derved anvendes som et middel til at gøre veje til aktive bidragsydere til Danmarks samlede reduktion af CO2. Peab tilbyder at udføre klimavenligt slidlag, kontakt for et godt tilbud:

 

  • Asfaltbeton (AB) - Asfaltbeton produceres med en relativ hård bitumen og er velegnet på let, middel og relativt tungt trafikerede veje.

 

  • Pulverasfalt (PA) - Pulverasfalt produceres med en blød bitumen og anvendes kun på let trafikerede arealer og cykelstier.
    Asfaltbeton og pulverasfalt findes i de traditionelle tæt graderede typer (ABt, PAt) samt i åben graderede typer (ABå, PAå). ABt er let at udlægge, har god holdbarhed og giver en stabil og tæt belægning.

 

  • ABå - Er ligeledes let at udlægge, men kræver ekstra forsegling mod underlaget, specielt hvis dette er vandfølsomt. Belægningen har fine overfladeegenskaber, hvilket giver en god kørselskomfort, god friktion samt reduktion af vandopsprøjt i vådt føre. ABå type 6 og 8 giver desuden en vis støjreduktion og kan klassificeres i støjklasse B/C.

 

  • Skærvemastiks (SMA) - Skærvemastik er en belægningstype specielt egnet til anvendelse på tungt trafikerede arealer. Skærvemastiks (SMA) produceres som et åbent graderet asfaltmateriale med et stort indhold af højværdige granitmaterialer og et meget højt indhold af hård bitumen, eller Polymer modificeret bitumen.

 

Brochurer

Fakta om asfalttyper - Klimaasfalt, nye generation af asfaltbelægninger

Salg og udlægning af asfalt

We use cookies on our site.