Støjreducerende SRS

Peab tilbyder at udføre Whisper, der er en slidlagstype, som reducerer støj fra dæk og vejbane. Vi har udviklet en række SRS typer, der opfylder kravene i Vejdirektoratets 1. generations system for udbud og dokumentation af støjreducerende slidlag. Disse er blevet støjmålt med måletrailer efter den såkaldte CPX metode.

Støjreducerende asfaltbelægninger (SRS)

Belægningener anvendes på strækninger, hvor der ønskes en reduktion af dæk og vejbanestøj.

 

Støjreduktion:

Peab´s SRS asfaltbelægninger reducererdæk og vejbanestøj mellem 3 til 7 dB.

 

Test af belægninger:

Peab har udviklet en række SRS typer, der opfylder kravene i Vejdirektoratets 1. generations system for udbud og dokumentation af støjreducerende slidlag. Disse er blevet støjmålt med måletrailer efter den såkaldte CPX metode.

Salg og udlægning af asfalt