Klimavenligt slidlag KVS

Vi har udviklet et nyt asfaltprodukt, kaldet ”klimavenligt asfalt” – eller klimavenligt slidlag som forkortes KVS. Når dette slidlag lægges som det øverste lag på nye eller eksisterende veje, reduceres rullemodstanden mellem dæk og vej, hvilket mindsker bilernes brændstofforbrug. Ved at bruge KVS bidrager man således til en fortsat CO2-reduktion i hele vejens levetid.

Klimavenligt slidlag:

Klimavenligt slidlag (KVS) er belægningstype, som reducerer CO2-udslippet fra køretøjerne, samtidig med at friktion og holdbarhed er intakt. Det kan ved KVS påvises, at brændstofforbruget reduceres med 1,2% pr. køretøj pr. kilometer, og kan derved anvendes som et middel til at gøre veje til aktive bidragsydere til Danmarks samlede reduktion af CO2.

Peab tilbyder at udføre klimavenligt slidlag - kontakt os for et godt tilbud: