Klimavenligt slidlag KVS

Klimavenligt slidlag:

Klimavenligt slidlag (KVS) er belægningstype, som reducerer CO2-udslippet fra køretøjerne, samtidig med at friktion og holdbarhed er intakt. Det kan ved KVS påvises, at brændstofforbruget reduceres med 1,2% pr. køretøj pr. kilometer, og kan derved anvendes som et middel til at gøre veje til aktive bidragsydere til Danmarks samlede reduktion af CO2.

Peab tilbyder at udføre klimavenligt slidlag - kontakt os for et godt tilbud:

We use cookies on our site.